הבנק הבינלאומי

עיצוב ויישום חיפויים ואלמנטים לסניפי הבנק