top of page

דוכני מכירה

אנחנו אוהבים לעצב דוכני מכירה כי הם מהוים את נקודת התפר המתעוררת במפגש הפיזי בין איש המכירות ללקוח. הדוכן צריך גם לקחת בחשבון את חזותו ממרחק וגם את הקנ"מ האנושי בנקודת התפר.

bottom of page